Soms moet je nog iets dieper graven om iemand’s droom te verbinden met zijn of haar werkelijke blauwdruk. Frank wilde al heel lang coach worden. Personal coach, wel te verstaan.